ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 6944 425 102 – 6947 698 451
Email : contact@papakonstantinou-roumelioti.gr
Εκλογικό Κέντρο Μάνδρας:
Στρατηγού Νικολάου Ρόκα 69
Εκλογικό Κέντρο Βιλίων:
Ιωάννη Σακελλαρίου 16 
Εκλογικό Κέντρο Ερυθρών:
Πλατεία Κ. Σταμούλη