Συγκέντρωση του Συνδυασμού «Συνεργασία Πολιτών» | Ερυθρές 22.5

Συγκέντρωση του Συνδυασμού «Συνεργασία Πολιτών» | Ερυθρές 22.5

Η χθεσινή σας παρουσία στις Ερυθρές, δίνει το μήνυμα της νίκης! Στις 26 Μαΐου κερδίζουν οι συλλογικές διαδικασίες, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η εντιμότητα. Σας ευχαριστούμε για όλα!